ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, купівлю-продаж, доставку, повернення товарів, гарантійне обслуговування 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Інтернет-магазину Дитяча Країна (далі іменується- «Продавець»), укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на веб-сайті https://dytiachakraina.com.ua/


Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. 
Шляхом укладання цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.
Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик», або засобами телефонного зв’язку, і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді (на електронну адресу Покупця, та/або смс повідомлення за номером телефону) або підтвердження здійснюється в режимі телефоного зв’язку  з менеджером (оператором) Продавця.

1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
1.3. Категорії – інформація про товари, розміщені в Інтернет-магазині.
1.4. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://dytiachakraina.com.ua/, створений для укладання договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.5. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.6. Отримувач Товару – Покупець або третя особа, яку Покупець вказав при замовленні Товару та яка має право отримати Товар та/або на користь якої оформлено замовлення. 
1.6. Продавець – Інтернет-магазин Дитяча Країна та пов’язані з ним треті особи на підставі договірних відносин з власником веб-сайту https://dytiachakraina.com.ua/.
1.7. Оформити замовлення – рішення Покупця придбати товар, оформлене в Інтернет-магазині. 
1.8. Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається
1.9. Гарантійні умови (зобов’язання) – Продавець гарантує належну експлуатацію Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого в Додатку 1 до цієї Публічної оферти, який є його невід’ємною частиною. 

2. Предмет Договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата оформлення  Покупцем замовлення  шляхом  натискання кнопки «Оформити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик», розташованої на сайті Інтернет-магазину, або засобами телефонного зв’язку,  за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді (на електрону адресу Покупця, та/або смс повідомлення за номером телефону).   
2.3. Цей договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині, в тому числі:
а) добровільний вибір Покупцем товарів по Категоріям; 
б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині, або засобами телефонного зв’язку; 
в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;
г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього договору;
д) гарантійні зобов’язання Продавця та гарантійне обслуговування Товару; 

3. Оформлення Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині шляхом натискання кнопки «Оформити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик», або засобами телефонного зв’язку за номером телефону, вказаному в розділі «Оформити Замовлення» або «Контакти» в Інтернет-магазині.
3.2. Продавець має право відмовитися від оформлення замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину, Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
3.3.1. прізвище, ім'я та по батькові Покупця;
3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця), відділення поштової служби;
3.3.3. контактний телефон, електрону адресу. 
3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.
3.4. Якщо замовлення оформлюється на користь третьої особи, та Отримувачем замовлення (товару) виступає третя особа, Покупець зобов’язується засобами телефонного зв’язку також надати інформацію про Отримувача Товару (його прізвище, ім'я, контактний телефон та електрону адресу).
3.5. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
3.6. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в Інтернет-магазині.
3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення засобами телефонного зв’язку. Після оформлення замовлення дані про Покупця (Отримувача) вносяться до бази даних Продавця.
3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
3.10. Оформлюючи замовлення на сайті Інтернет-магазину або засобами телефонного зв’язку за номером телефону, вказаному в розділі «Оформити Замовлення» або «Контакти» в Інтернет-магазині, Покупець тим самим підтверджує, що він ознайомився та згоден з умовами роботи Інтернет-магазину (сайту), а також Покупець ознайомився та згоден з:
- умовами цього публічного договору; 
- з контактними даними та реквізитами Продавця; 
- умови використання сайту; 
- положенням про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Продавець; 
- з цінами та ціновою політикою Продавця; 
- з умовами замовлення, купівлі-продажу, доставки та повернення товарів;
- з гарантійними умовами та з гарантійними зобов’язанями Продавця (Гарантійні умови);


4. Ціна і Доставка Товару
4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у національній валюті – гривнях.
4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
4.4. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.
4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця засобами телефонного зв’язку за номером телефону Продавця. 
4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка і Оплата».
4.8. При отриманні товару Покупець (Отримувач) повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).
4.9. Покупець (Отримувач) у разі приймання Товару підтверджує, що не має претензій до кількості товару, зовнішньому вигляду і комплектності товару.
4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця (Отримувача) з моменту отримання Товару Покупцем (Отримувачем) в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Повернення Товару
6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві Товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.
6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.
6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація, колір та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в Інтернет-магазині.
6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, яку надав Продавець в момент звернення Покупця.

7. Відповідальність
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець не несе відповідальності за характеристики та комплектацію товару. Дані про Товар, його опис (зокрема колір, зовнішний вигляд Товару) має інформаційний характер. Фактичний колір Товару представлений в якості демонстрації в Інтернет - магазині та може відрізнятися через налаштування монітора.
7.4. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.5. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
 
8. Конфіденційність і захист персональних даних.
8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови
9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. 
                                                                

 

 


ГАРАНТІЙНІ УМОВИ НА ТОВАРИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

https://dytiachakraina.com.ua/

З урахуванням вимог Закону України «Про захист прав споживачів», а також Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого Постановою КМУ від 11 квітня 2002 р. N 506, Продавець встановлює гарантійний строк на період 1 (один) місяць на категорію технічно складних побутових Товарів. 
Перебіг Гарантійного строку починається з моменту (дати) Отримання Покупцем (Отримувачем) Товару в службі доставки (перевізника).
Гарантія розповсюджується на випадок виникнення дефекту заводу виборника в період встановленого гарантійного строку.

1. Дія гарантії не розповсюджується:
- на частини схильні природному зносу: акумулятор, колеса, діодні лампи, батарейки;
- комплектуючі, схильні до механічного впливу в процесі експлуатації;
- на дефекти які виникли в процесі зміни заводської конструкції або порушення правил експлуатації; 

2. Умови гарантії:
1. Цією гарантією Продавець гарантує відсутність заводського браку і безперебійну роботу Товару протягом терміну зазначеного в цьому Додатку.
2. Якщо протягом гарантійного терміну виявиться, що Товар має дефекти та/або неякісні частини, Продавець зобов’язується здійснити ремонт Товару або замінити його пошкоджені частини. Замінені деталі переходять у власність Продавця.
3. Підставою для розгляду претензій щодо виконання гарантійних зобов’язань є Акт про виявлені недоліки Товару. У разі необхідності, Товар може бути попередньо оглянутий Продавцем по фотографіям, надісланим Покупцем за допомогою соціальних мереж (Viber, Telegram тощо).
4. Розгляд звернення і роботи в рамках цієї гарантії здійснюється впродовж 30 днів з дати отримання рекламації Продавцем. У виняткових випадках цей строк продовжується, коли потрібен час для доставки Товару або окремих його частин.
5. Гарантія буде надаватися тільки в тому випадку, якщо Покупець надав документ, що підтверджує оплату Товру (фіскальний чек і товарна накладна).
6. Продавець залишає за собою право відмовитися від безкоштовного гарантійного ремонту (обслуговування) Товару або його заміни, якщо вищевказані документи не можуть бути надані.
7. Продавець цією гарантією бере на себе відповідальність тільки за ремонт або заміну Товару (його частин), але не за будь-який непрямий збиток, що виник в результаті дефекту або виходу з ладу Товару.
8. Продавець залишає за собою право приймати рішення про заміну Товару або його частин, що вийшли з ладу, або ж щодо їх ремонту на місці.
9. Виконана гарантійна послуга не продовжує гарантійний термін на Товар. Гарантія на замінені частини закінчується із закінченням терміну зазначеному в гарантійних умовах. 
10. Продавець має право відмовити у виконанні гарантійних робіт або обслуговування, якщо Клієнт здійснив оплату не в повному розмірі за Товар або інші попередні послуги.
11. Покупець повинен сприяти Продавцю при вивченні (аналізу) гарантійного звернення.
12. Покупець зобов’язаний прийняти виконані гарантійні роботи відразу після їх завершення і підтвердити це письмово в акті виконаних робіт, копію якого він отримує. Або, за неможливостю підписати акт, повідомити про прийняття виконаних гарантійних робіт за допомогою соціальних мереж (Viber, Telegram тощо) або за телефоном вказаному на сайті Інтернет-магазину.

3. Умови відмови від гарантійних зобов’язань:
1. Гарантійні зобов’язання та безкоштовне гарантійне обслуговування не поширюється на механічні ушкодження, що виникли після передачі товару Покупцю.
2. Якщо Товар, що пересилається на гарантійне обслуговування, не було упаковано в оригінальну упаковку і внаслідок цього Товар отримав додаткові пошкодження.
3. Гарантія не поширюється, якщо тип і серійний номер Товару змінені, скасовані або видалені, або вони нечитабельні.
4. При виникненні поломок або несправностей, викликаних недотриманням правил користування (експлуатації). 
5. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець, доведе, що недоліки товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування товаром або його зберігання. Покупець має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
В такому випадку, доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів Продавцю, та їх повернення Покупцю здійснюються за рахунок Покупця.  

4. Особливі умови зняття Товару з гарантії:
1. У разі застосування Товару не за призначенням, при виході з ладу в результаті недбалого перевезення, зберігання або впливу інших обставин.
2. У разі некоректної експлуатації Товару або його частин.
3. У разі якщо Товар піддавався впливу умов навколишнього середовища або механічних сил. 
4. У разі якщо пошкодження викликані несправністю частин, аксесуарів або компонентів сторонніх постачальників.
5. У разі якщо технічне обслуговування або ремонт Товару або його частин виконувався сторонніми особами. 
6. У разі якщо Товар під дією зовнішніх сил змістилося від своєї первісної точки введення в експлуатацію.
7. Якщо недолік Товару викликаний дією непереборних сил (пожежа, затоплення, природні катастрофи тощо), неналежного зберігання, нещасними випадками, підвищеною вологістю, перепадами температур, навмисними або необережними діями Покупця або третіх осіб;
8. Якщо виявлені пошкодження викликані потраплянням всередину Товару сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, тварин, пилу, осаду і т.п.